محیط زیست و توسعه

محیط زیست و توسعه

سردبير : دكتر عبدالرسول سلمان ماهيني
ويراستار : دكتر مجيد مخدوم، دكتر عبدالرسول سلمان ماهيني، دكتر محمود شريعت، دكتر هومان لياقتي، دكتر ميرمهرداد ميرسنجري، دكتر مهرداد نظريها، دكتر بهرام حسن زاده كيابي
ISSN : 2008-921x
نشاني : تهران،خيابان انقلاب، خيابان قدس، نرسيده به بلواركشاورز، پلاك ٣٧،طبقه٦،واحد جنوبي، انجمن ارزيابي محيط زيست ايران، نمابر: ٨٨٩٧٢٤٧٣، ايميل: info.iraneia@yahoo.com
شماره تماس : 021-88972473

ليست شمارگان