بررسی های آمار رسمی ایران

بررسی های آمار رسمی ایران

سردبير : دکتر محسن محمدزاده
ويراستار : دكتر عادل آذر، دكتر حميد پزشك، دكتر محمد صادق علي پور، دكتر كاوه كياني، دكتر يدالله محرابي، دكتر محسن محمدزاده، دكتر محمد ميرزايي، دكتر حميدرضا نواب پور
وب سايت : http://ijoss.srtc.ac.ir
ISSN : 2008-5214
نشاني : تهران، خيابان دكتر فاطمي، خيابان باباطاهر، خيابان شهيد فكوري، شماره‌ي ۱۴۵، كد پستي: ۱۷۹۱۱ - ۱۴۱۳۷، ايميل:ijoss@srtc.ac.ir
شماره تماس : 021-۸۸۶۳۴۴۰-3

ليست شمارگان