ذرات نوترينو و نقش آنها در شكلگيري مدل استاندارد جديد

فیزیک روز

دوره - - شماره 10

نوع مقاله: Original Article
چكيده: جايزۀ نوبل فيزيك در سال 2015 به طور مشترك، به دو فيزيكدان آزمايشگر نوترينو، به نام هاي تاكاآكي كاجيتا از دانشگاه توكيو و آرتور مكدانالد از دانشگاه كويين و سرپرست آزمايشگاه ONS اعطا شد. در اين مقاله، پس از مروري مختصر بر نقش هاي كليدي، كه مشاهدات نوترينو در تعميق فهم ما از دنياي ذرات بنيادي داشته اند، به توصيف مشاهدات تيم هاي آزمايشگاهي اين دو فيزيكدان برجسته مي پردازيم
كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال